GSMA Intelligence องค์กรกำกับดูแลมาตรฐานการสื่อสาร รายงาน การเชื่อมต่อ 5G ของจีนคาดว่าจะสูงถึง 865 ล้าน ในปี 2025 คิดเป็น 40% ของการเชื่อมต่อ 5G ทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าอัตราการใช้เทคโนโลยี 5G (Penetration rate) ของจีนจะเกิน 50% ภายในปี 2025

ในรายงานระบุด้วยว่า ณ สิ้นไตรมาสสามของปีนี้ 2021 จำนวนเครือข่าย 5G ทั่วโลก เพิ่มขึ้นเป็น 176 และจำนวนการเชื่อมต่อ 5G มีถึงประมาณ 550 ล้านการเชื่อมต่อ

ข้อมูล GSMA ยังเปิดเผยว่าสมาร์ทโฟน 5G จำนวน 163 ล้านเครื่อง ถูกจำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2020 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลก และคาดว่าภายในปี 2025 การเชื่อมต่อ 5G จะคิดเป็น 47% ของการเชื่อมต่อทั้งหมดในประเทศจีน

จนถึงขณะนี้ จีนได้สร้างสถานีฐาน 5G ไปแล้วกว่า 1.15 ล้านแห่ง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของจำนวนทั้งหมดของโลก อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ซึ่งถือว่าจีนเป็นประเทศผู้ครองเครือข่าย 5G แบบโดยเฉพาะ (Standalone 5G Network) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วจีน ทั้งในระดับเมืองของมณฑล โดย ณ ขณะนี้ มากกว่า 97% ของเมืองระดับอำเภอ และ 40% อยู่ในพื้นที่เครือข่าย 5G