กระทรวงสาธารณสุขของบราซิล รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 615 ราย เมื่อวันศุกร์ เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศเป็นอย่างน้อย 600,425 ราย มากที่สุดในลาตินอเมริกา และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐ

ขณะที่สถิติผู้ป่วยสะสมมีจำนวนอย่างน้อย 21,550,730 คน มากที่สุดในลาตินอเมริกา และเป็นอันดับสามของโลก รองจากสหรัฐและอินเดีย โดยมีการยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,172 คน และยังมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 284,964 คน

ทั้งนี้ เป็นเวลา 111 วัน ที่บราซิลมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มจาก 500,000 ราย เป็นมากกว่า 600,000 ราย แต่ถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตซึ่งชะลอตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับการที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 400,000 ราย เป็น 500,000 ราย ภายในเวลาเพียง 51 วัน อย่างไรก็ดี บราซิลสามารถฉีดวัคซีนครบคอร์สให้แก่ประชากรอย่างน้อย 97.2 ล้านคน คิดเป็น 45.5% และอีก 148.8 ล้านคน หรือประมาณ 69.7% ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว