เจ้าฟ้าหญิงแคทารีนา-อาเมเลีย มกุฎราชกุมารี พระชนมายุ 17 พรรษา เป็นรัชทายาทที่จะสืบทอดราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ พระราชบิดา

นายมาร์ก รุตเตอ ตอบคำถามจากรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีที่มาจากเนื้อหาในหนังสือชื่อ “Amalia, Duty Calls” ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งของกฎหมาย โดยกฎหมายเดิมของเนเธอร์แลนด์ดูเหมือนจะตัดโอกาส การขึ้นครองราชย์ของคู่สมรสเพศเดียวกัน แต่การสมรสของคนเพศเดียวกัน เป็นสิ่งถูกกฎหมาย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

รุตเตอเขียนจดหมายตอบคำถามของรัฐสภา ว่า รัฐบาลเชื่อว่า รัชทายาทสามารถอภิเษกสมรส กับคนเพศเดียวกันได้ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่า มกุฏราชกุมารี หรือมกุฎราชกุมาร ไม่จำเป็นต้องสละราชบัลลังก์ หากอภิเษกสมรสกับคนรักเพศเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การอภิเษกสมรสของสมาชิกในราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และสมาชิกราชวงศ์สามารถสละสิทธิ ลำดับรัชทายาท ด้วยการอภิเษกสมรส กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาได้