สอนจินตคณิต : จินตคณิต ช่วยป้องกันภาวะสมาธิสั้นในเด็ก พัฒนาการในเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม เพราะพัฒนาการในวัยเด็กนั้น เป็นรากฐานที่สำคัญในอนาคต ฉะนั้นผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูก เมื่อพบว่าลูกพัฒนาการช้ากว่าเพื่อน ผู้ปกครองควรเร่งส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้น และหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพัฒนาการ โดยเฉพาะด้านสมาธิสั้น Hyperactivity Disorder (ADHD) ที่พบได้บ่อยที่ในวัยเด็ก วันนี้ CMA ขอพาผู้ปกครองมาทำรู้จักกับภาวะสมาธิสั้นในเด็ก และวิธีป้องกันค่ะ

ภาวะสมาธิสั้นคืออะไร? ภาวะสมาธิสั้นหรือ Hyperactivity Disorder (ADHD) คืออาการที่ขาดสมาธิ การควบคุมตนเองต่ำ ซุกซน และอยู่ไม่นิ่ง ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กช่วงอายุ 7-10 ขวบ วิธีสังเกตว่าลูกมีภาวะสมาธิสั้นหรือไม่

-วอกแวก ไม่มีสมาธิในการเรียน หรือเล่น
-ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่ผู้ปกครองสั่งจนสำเร็จ
-รอคอยไม่เป็น
-ขี้หลงขี้ลืม ทำของหายบ่อย
-หยุกหยิก อยู่ไม่นั่ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสมาธิสั้น

สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู
หลายครอบครัว ยุ่งกับการทำงาน จนไม่มีเวลาในการเลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิด และฝากความหวังไว้กับครูและโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กขาดการฝึกฝนด้านความรับผิดชอบที่บ้าน

สมาร์ทโฟน
เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกล เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น นำมาซึ่งความสะดวกสบาย และเข้ามามีบทบาทในการเลี้ยงลูกของหลาย ๆ ครอบครัว หากผู้ปกครองใช้ในทางที่ถูกต้อง เทคโลโลยีจะช่วยให้การเลี้ยงลูกนั่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธี ก็อาจจะมีผลเสียต่อพัฒนาการลูกได้เช่นการ เช่น การให้ลูกจดจ่อกับหน้าจอมากเกินไป โดยไม่ได้ควบคุมหรือจำกัดเวลา ก็อาจจะทำให้น้องๆขาดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม และอาจเสี่ยงต่อภาวะสมาธิสั้นได้

ป้องกันภาวะสมาธิสั้น ด้วยจินตคณิต
หลายคนคงรู้ว่าจินตคณิตนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้น้อง ๆ คิดเลขเร็วขึ้น แต่รู้หรือไม่ ว่าจินตคณิตยังช่วยป้องกันภาวะสมาธิสั้นได้อีกด้วย การเรียนจินตคณิต จะช่วยให้น้อง ๆ ใช้ศักยภาพของสมองทั้งสองซีกได้อย่างเต็มที่ เพราะการเรียนจินตคณิต คือการการคิดเลขในใจ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกการวิเคราะห์ ได้ใช้จินตนการ และฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดนั่นเอง