องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยแพร่แถลงการณ์ เมื่อวันจันทร์ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ โอไมครอน มีเนื้อหาสำคัญว่า เชื้อโรคมีการกลายพันธุ์ “ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” โดยการกลายพันธุ์บางตำแหน่งเป็นที่น่าวิตกกังวล ว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลก

ในเวลานี้ ดับเบิลยูเอชโอประเมินความเสี่ยงทั่วโลกจากเชื้อไวรัสโอไมครอน “อยู่ในระดับสูงมาก” และอาจมีผลกระทบรุนแรงในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการแพร่ระบาดสูงอยู่ก่อนแล้ว

ขณะที่ผลการศึกษาอย่างละเอียด เกี่ยวกับศักยภาพของเชื้อไวรัสโอไมครอน ในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นด้วยวัคซีนแต่ละแบบ และภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติในผู้ที่เพิ่งหายป่วยด้วยโรคโควิด-19 จากสายพันธุ์อื่น ตลอดจนรูปแบบการติดเชื้อในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว และการกลับมาป่วยซ้ำอีก คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ได้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้ ดับเบิลยูเอชโอคาดการณ์ การพบผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วติดเชื้อไวรัสโอไมครอนด้วย แต่น่าจะยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ และระบบสาธารณสุขยังสามารถรับมือไหว อย่างไรก็ดี ดับเบิลยูเอชโอขอให้สมาชิกทุกประเทศร่วมกันประเมินความเสี่ยง และแบ่งปันข้อมูลหากพบผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และการเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุข