ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 452,350 คน เพิ่มขึ้น 5,123 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด และเป็นครั้งแรก ที่เกาหลีใต้ยืนยันผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 5,000 คน

ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวนอย่างน้อย 3,658 ราย เพิ่มขึ้น 34 ราย และหายป่วยเพิ่มขึ้น 2,453 คน แต่ยังมีผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 47,536 คน ในจำนวนนี้ 723 คนมีอาการหนักเข้าขั้นวิกฤติ โดยนับเป็นครั้งแรก ที่เกาหลีใต้มีผู้ป่วยโควิด-19 อาการรุนแรง สะสมมากกว่า 700 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี

ปัจจุบัน 79.9% ของประชากรในเกาหลีใต้ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว และการฉีดวัคซีนเข็มแรกครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 82.9% อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสาธารณสุขมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น กับการที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงปฏิเสธรับวัคซีน และกรณีที่ภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุซึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนาน และเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ติดเชื้อ

ด้านประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ยืนยันว่า เกาหลีใต้ “ไม่สามารถกลับไปนับหนึ่งอีกครั้งได้อีก” ทุกฝ่ายต้องเดินหน้าต่อไป สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นมากกว่านี้ และการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขตึงตัวจนรับไม่ไหว