กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้เริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือเป็นบูสเตอร์ให้กับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า ซึ่งได้รับวัคซีนครบสองเข็มนานเกิน 6 เดือนแล้ว เบื้องต้นมีการประเมินกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ 45,000 คน จากโรงพยาบาลประมาณ 160 แห่งในประเทศ

ทั้งนี้ วัคซีนที่จะใช้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นจะมีเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และผู้ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้
ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี ( เคซีดีซี ) รายงานสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 334,163 คน เพิ่มขึ้น 1,347 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 2,594 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย และหายป่วยเพิ่มขึ้น 1,238 คน แต่ยังมีผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 32,309 คน

ส่วนสถิติการฉีดวัคซีนนั้น 59.6% หรือประมาณ 30.6 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบแล้ว และ 77.9% หรือประมาณ 40 ล้านคน ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว