สำนักพระราชวังอิมพีเรียลเผยแพร่พระรูปในเจ้าหญิงมาโกะ พระธิดาพระองค์โต ในเจ้าชายฟุมิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงคิโกะ มกุฎราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 23 ต.ค. ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชันษาครบ 30 ปี โดยพระรูปที่มีการเผยแพร่ รวมถึงพระอิริยาบถที่พระองค์ทรงฉายร่วมกับพระขนิษฐา คือ เจ้าหญิงคาโกะ พระชันษา 26 ปี

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังอิมพีเรียลยืนยันเมื่อต้นเดือนนี้ ว่าเจ้าหญิงมาโกะจะทรงเสกสมรสกับ นายเคอิ โคมุโระ พระสหายคนสนิทซึ่งมีอายุเท่ากัน ในวันที่ 26 ต.ค. ที่จะถึง หลังมีการหมั้นหมายเมื่อปี 2560 โดยจะไม่มีพิธีอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับราชวงศ์ และตามขนบธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น คงไว้เพียงการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสำนักพระราชวังให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่มีการวิเคราะห์ว่า เป็นเพราะ “กระแสคัดค้าน” ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงมาโกะกับพระคู่หมั้น เนื่องจากภูมิหลังของฝ่ายชาย

ขณะที่เจ้าหญิงมาโกะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ที่พระราชวังอิมพีเรียล เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกราบบังคมทูลลาตามธรรมเนียม ในกรณีที่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะเสกสมรสกับชายสามัญชน